Styret 2021-22

Verv Navn Klubb Telefon Valgperiode
Leder Jan Edvardsen Strike BK 91147473 2020 – 2022
Nestleder Rune Dybesland Oslo Bowlingklubb  90891723 2021 – 2023
Kasserer Heidi Thorstensen Frogner BK 91714911 2021 – 2022
Styremedlem Marianne Schanche Oslo Bowlingklubb 47260558 2021 – 2022
Styremedlem Ulf Moen Brooklyn 300 91549157 2021 – 2022
Styremedlem Viktor Brentebråten Mortensen Oslo Bowlingklubb  95038096 2021 – 2022
Varamedlem        
         

Leave a Reply